Cenník

 

Individuálne poradenstvo 50 min                                                                40 Eur

Párové poradenstvo  75 min                                                                       60 Eur

Skupinové stretnutie 2h                                                                              20 Eur

Individuálne poradenstvo cez víkend na vyžiadanie klienta                        50 Eur

Párové poradenstvo cez víkend na vyžiadanie klienta                                70 Eur

Individuálne poradenstvo pre frekventantov výcviku PCA                           30 Eur

Supervízia (50 min)                                                                                      40 Eur

 

V prípade, že klient zruší sedenie menej ako 24h vopred, je nutné uhradiť plnú cenu sedenia

           

Kontakt

Mgr.Renáta Kočišová Cukrová 14
miestnosť č.432
Bratislava

rkocisova@gmail.com
Skype kontakt: Renata Kocisova

FB: Poradna pre osobnost a vztahy
0903 444 183

https://www.facebook.com/poradna.ba/
www.mojaterapia.sk