Prvé stretnutie skupiny

02.10.2019 16:28

 

prvé stretnutie skupiny sa uskutoční dňa 14.10.2019

Vybraní účastníci dostanú pozvánku mailom

Tešíme sa na vás!

 

 

Kontakt

Mgr.Renáta Kočišová Cukrová 14
miestnosť č.432
Bratislava

rkocisova@gmail.com
Skype kontakt: Renata Kocisova

FB: Poradna pre osobnost a vztahy
0903 444 183

https://www.facebook.com/poradna.ba/
www.mojaterapia.sk